Druhy masáží

Masáž je terapie, kterou se mohou léčit zdravotní problémy svalů, tkáně, kůže, i psychiky i jiné problémy, zdánlivě přímo nesouvisející s dotekem. Masáž spočívá v použití tlaku na svaly a tkáně. Umožňuje uvolňovat napětí, léčit zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh ... Masáž můžeme pokládat za nejstarší formou terapie. Existuje přes 100 různých druhů masáží, které vycházejí z kulturních, náboženských a geografických podmínek. Nejsou to samostatné, jedinečné masážní postupy a techniky, naopak Jednotlivé druhy masáží se vzájemně prolínají. Každá masáž je navíc originální. Pojetí každé masáže je hodně ovlivněno i osobností maséra, který se praxí a studiem dalších masážní technik vyvíjí. Zásadně pak prožitek z masáže ovlivňuje přístup maséra k masírovanému - zda je komerční, nebo naplňuje i duchovní a meditační poslání masáže a doteku.

Druhy masáží

Každá doba i kultura měla a má svou formu terapeutické masáže. Masáže jsou popisovány již v nejstarších zapsaných lékařských textech. Před více jak 2000 lety před naším letopočtem, se v Číně popisovaly techniky, které pomáhaly utužit zdraví. Kromě známé akupunktury to byla právě masáž, která se doporučoval jako prevence proti nemocem a pomáhala léčit nemocné a zraněné. V některých zemích východu masáž byla posvátným aktem. To přetrvává dodnes v Číně, Tibetu, Nepálu, Srílance, Turecku a dalších zemí Asie a Indie.

Některé popisy dávných masážních technik jsou používány dodnes. Prastará ájurvéda doteky a masáže používala nejen ke zlepšení zdraví, ale také k navození stavu vyrovnanosti a harmonie. Z ní se vyvinula celá řada masážních technik dnes využívaných ve východní i západní medicíně - například lymfatická masáž, která je obsažena ve všech ájurvédských masážních technikách.

Z tohoto pohledu je klasická - někdy se jí říká "švédská masáž" podstatně mladší.  Její postupy popsal kolem roku 1830 Švéd Per Henrik Ling a který se považuje za zakladatele moderní masáže. V západních zemích je tato masáž považována za základní formu masáže, "klasickou" masáž. Takto se i vyučuje a provádí v rehabilitačních centrech a masážních centrech.

Druhy masáží